Новчаница од 500 евра не повлачи се из оптицаја

Грађани немају никаквих разлога за бригу у погледу поседовања и коришћења новчанице апоена 500 евра. Она се може користити за све легалне трансакције (мењачки послови, полагање на штедњу у банкама, коришћење за дозвољена плаћања у земљи и плаћања у иностранству). Не постоји никаква најава Европске централне банке да би ова новчаница могла бити повучена из оптицаја.

Новчаница апоена 500 евра је законито средство плаћања у земљама Европске монетарне уније, баш као и сви други апоени новчаница евра, серије А. Дакле, у оптицају су истовремено две серије новчаница евра. Поред старе серије, серије А, у оквиру које се налази седам различитих апоена, и то апоени од 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500, у оптицају су и новчанице евра серије Б (пуштане у оптицај сукцесивно од 2013. до 2019), која се састоји од шест апоена, будући да не садржи апоен од 500 евра (овај апоен у поменутој серији Европска централна банка неће пуштати у оптицај јер је примећено да је апоен 500 евра серије А често коришћен у незаконитим трансакцијама).

Грађанима препоручујемо да због своје сигурности, а у смислу појаве фалсификата,  мењачке послове обављају у банкама и код овлашћених мењача.

НБС | Приказ вести

Грађани немају никаквих разлога за бригу у погледу поседовања и коришћења новчанице апоена 500 евра. Она се може користити за све легалне трансакције (мењачки послови, полагање на штедњу у банкама, коришћење за дозвољена плаћања у земљи и плаћања у иностранству). Не постоји никаква најава Европске централне банке да би ова новчаница могла бити повучена из оптицаја.

Narodna banka

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *