Primalac prihoda ima obavezu da obračuna i plati porez na prihod fizičkih lica, bez obzira na koji način su mu devizna sredstva uplaćena.

Potpuno je legalno primati uplate iz inostranstva preko PayPall-a, Payoneer-a i naravno direktno na devizni račun fizičkog lica u banci u R. Srbiji.

U svakom od ovih slučajeva postoji obaveza samooporezivanja – utvrđivanja i plaćanja poreza za fizička lica.

Za prihode iz inostranstva dužni ste da podnesete poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, podnošenjem tzv. PP OPO prijave.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *